Moving service and services of the loaders all over Latvia

We transport any items from 10 kg to 50 tons.
100% material responsibility.

AVECTOR - Image content -Avector team
We are trusted by:
AVECTOR - Image contentksenukai logoAVECTOR - Image contentAVECTOR - Image contentAVECTOR - Image contentAVECTOR - Image contentAVECTOR - Image contentAVECTOR - Image contentAVECTOR - Image contentAVECTOR - Image contentAVECTOR - Image contentAVECTOR - Image contentAVECTOR - Image contentAVECTOR - Image contentAVECTOR - Image contentAVECTOR - Image contentAVECTOR - Image contentAVECTOR - Image contentAVECTOR - Image contentAVECTOR - Image contentAVECTOR - Image contentAVECTOR - Image contentAVECTOR - Image contentAVECTOR - Image contentAVECTOR - Image contentAVECTOR - Image contentAVECTOR - Image contentAVECTOR - Image contentAVECTOR - Image contentksenukai logoAVECTOR - Image contentAVECTOR - Image contentAVECTOR - Image contentAVECTOR - Image contentAVECTOR - Image content

We don't just move your belongings, we move your world with care and professionalism.

Successful Project for STENDERS
STENDERS

Successful Project for STENDERS

Date of service:
October 15, 2023
Complex Medical Equipment Delivery
Logistics Master Class

Complex Medical Equipment Delivery

Date of service:
September 6, 2023
Unique Order in Trapenes, Latvia
Trapenes

Unique Order in Trapenes, Latvia

Date of service:
July 15, 2020

Our mission is to be leaders in the trucking industry by providing services that exceed expectations.

A strong, dynamic team and an unwavering commitment to excellence is what makes us masters of our craft

AVECTOR - Image content

ECO materials

We care not only about your belongings, but also about the environment. The use of environmentally friendly packaging materials emphasizes our responsibility and commitment to sustainability.

AVECTOR - Image content

Global Experience

With over 15 years of experience and success in 16 countries, AVECTOR is your global relocation partner. We handle logistical challenges of any complexity, confirming our reputation for reliability and professionalism on an international level.

AVECTOR - Image content

Individualized Approach

Every customer is unique, and we appreciate that. At AVECTOR, we approach every move individually, taking into account all your wishes and requirements to ensure the perfect move to suit your lifestyle.

AVECTOR - Image content

Professional Packaging

Protecting your belongings is our priority. By using high quality velcro wrap, sturdy boxes and special containers for your clothes, we ensure that every item of yours arrives safe and sound.

AVECTOR - Image content

Solving Complex Problems

No task is too difficult for AVECTOR. From moving valuable antique items to transporting heavy equipment, our team of professionals is ready to handle any challenge

AVECTOR - Image content

Comprehensive Insurance

Your peace of mind is our concern. Each move is insured up to €250,000, providing additional security and protection for your valuables at every stage of transportation

About the company in numbers

We have been working since 2008
Fulfilled orders in 16 countries

2124
The families we moved
25308
We've moved workplaces
432
We moved the machine tools
145251
Deliveries were made

Our mission is to be the benchmark of quality in the trucking industry,

and that's why we embody perfection in every detail:

Customer feedback

We recently engaged the services of SIA AVECTOR to assist with a challenging move of our manufacturing barrels at STENDERS, the natural cosmetics manufacturer. The two 1.5-ton barrels and two 500kg barrels needed to be relocated within premises with limited height, making it a complex task. We were incredibly impressed with AVECTOR's expertise, professionalism, and precision throughout the entire process. They successfully completed the job with utmost care, ensuring the safety of our valuable equipment. We highly recommend AVECTOR for any complex and sensitive moving needs.

- Stenders

AVECTOR - Image content

Vērtejot sadarbibu ar SIA "AVECTOR", SIA "KARLSBERG" uzsver uzņēmuma profesionalo pieeju procesiem un detalizētai uzdevumu izpildei.SIA "KARLSBERG" ir ļoti apmierināts un gandarīts par SIA "AVECTOR" profesionalitāti, operativitāti. SIA "AVECTOR" nepilnas nedēļas laikā pārvietoja 49 iekārtas, kuru kopējais svars bija 42 tonnas. Sadarbības laikā pamanījām, ka darbinieki ir profesionāli un atbildīgi, kas pienākumus izpilda ļoti precīzi. Uzņēmums fiksēja katru iekārtas pārvietoāanas soļi, nodrošināja visas nepieciesamās pārvietošanas ierīces neiesaistot SIA "KARLSBERG" darbiniekus.Labprāt sadarbosimies ar šo uzņēmumu atkārtoti.

- Karlsberg

AVECTOR - Image content

Latvijas Mākslas akadēmija ( turpmāk - LMA) 2019. gada 6.septembrī noslēdza līgumu Nr.2019-14 ar SIA "AVECTOR" Reg.Nr. 40003987004 par smagu priekšmetu pārvietošanas un kraušanas pakalpojumiem. SIA "AVECTOR" uzņēmuma darbinieku komanda uzmanīgi un operatīvi veica radiatora pārvietošanu ar svaru 540kg no 3. stāva uz pagalmu, iekārtas ar svaru 680kg no 3. stāva uz pagalmu un 720 kg no pagrabstāva uz pagalmu, kā ari akmens skulptūru ar svaru 160kg.Darbu paveica kārtīgi, kvalitatīvi ar specialo aprīkojumu un savu spēku.Darbinieku komanda ir pozitīva, strādā ļoti uzmanīgi. Labprāt sadarbosimies ar Jums arī turpmāk.

- Latvijas mākslas akadēmija

AVECTOR - Image content

SIA "AVECTOR" veica biedrības "Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs"(turpmāk - LTAB) biroja mēbeļu, iekārtu, mantu un augu pārvešanu uz jaunām telpām, t.sk.,veicot demontāžas, iesaiņošanas, kraušanas, izkraušanas, izsaiņošanas un montāžas darbus.Visi darbi tika paveikti profesionāli, operatīvi un droši.SIA "AVECTOR" darbojas profesionālu darbu vadītāju uzraudzībā, uzklausot unnodrošinot mūsu norādīumus un vēlmes.SIA "AVECTOR" komanda bija atsaucīga un draudzīga komunikācijā.LTAB novērtē sniegtā pakalpojuma kvalitāti un rekomendē SIA "AVECTOR"sadarbībai.

- LTAB

SIA "AVECTOR" has been providing regular furniture transportation services to SIA "AA Active" since 2015.SIA "AA Active" highly appreciates the successful cooperation and recommends SIA "AVECTOR" as a reliable and professional partner.

- AA Active

AVECTOR - Image content

2015. gadā tika organizēta pārcelšanās uz jaunām biroja telpām, un lainodrošinātu nepārtrauktu un kvalitatīvu komunikāciju ar uzņēmuma klientiem, bijabūtiski nodrošināt ātru un efektīvu pārcelšanās procesa norisi.Parcelsanas process tika ieplānots brivdienãs - sestdienā un svetdiena. Sestdien"AVECTOR" darbinieki darbu sāka jau agri no rīta, dienas pirmajā pusē ļoti operatīviun profesionāli gan mēbeles, gan datortehnika tika sagatavoti pārvešanaitransportlidzeklī, un dienas otrajā pusē visas mēbeles jau tika nogādātas jaunajā birojā.Arī svētdien darbs tika uzsākts agri no rīta, un visas dienas garumā "AVECTOR"darbinieki montēja mēbeles, ka ar izkārtoja tās biroja telpās atbilstoši uzņēmumavajadzībām. Divu dienu ietvaros tika paveikts uzņēmuma kvalitatīvas un nepārtrauktasdarbības nodrošināšanai nozīmīgs darbs, pakalpojumi tika sniegti ātri un ļoti kvalitatīvi.Atkārtoti pēc palīdzības pie "AVECTOR" vērsāmies šogad, kad bija nepieciešamspārcelt daļu darba vietu uz citām telpām tajā pašā ēkā. Arī šoreiz "AVECTOR"darbinieki apliecināja augsto profesionalitāti un darbus veica ātri un kvalitatīvi"AVECTOR" spēja nodrošināt efektīvu pārcelšanās procesu, kas neietekmējauzņēmuma darba kvalitāti."AVECTOR" darbinieki abas sadarbības reizes bija ļoti atsaucīgi un pilnībā apmierinājamūsu vēlmes attiecībā uz pārcelšanās veikšanai nepieciešamo laiku. Piesaistītiedarbinieki nodrošināja ļoti draudzīgu un atvērtu komunikāciju, līdz ar to radotpievienoto vērtību uzņēmuma sniegtajam pakalpojumam. Sadarbību vērtējam ļotiaugstu, kā arī noteikti izvēlētos "AVECTOR" piedāvātos pakalpojumus atkal.

- VIA SMS GROUP

Atsauksme par SIA "AVECTOR' veiktajiem pakalpojumiem.Mēs SIA "DATA J&S" izmantojām SIA "AVECTOR " pakalpojumus divu bruņu durvju piegādei no Rīgas noliktavas līdz klientam Daugavpilī. Durvis bija jāpiegādā pagraba telpā un jāievieto bruņu istabas ailas. Durvju svars ar rāmi 700kg un 300 kg. Darbs tika veikts kvalitatīvi un laikā.

- DATA J & S

AVECTOR - Image content

Ar šo apliecinām, ka SIA "Avector", no 2019.gada 20. augusta līdz 2019.gada 18.oktobrim ir veicis pasūtītāja biroja iekārtu un mēbeļu pārvešanas darbus VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" biroja ēkā Maskavas ielā 165, Rīgā.Pakalpojums tika sniegts kvalitatīvi, darbi tika paveikti noteiktajos termiņos, saskaņā ar līgumu un darba uzdevumu.Ar SIA "Avector" veikto darbu esam apmierināti, pasūtītājam pretenziju pret SIA"Avector" par darba izpildi nav.

- Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

AVECTOR - Image content

Uzņēmums "Avector" ir sniedzis Rīgas pašvaldības Kultūras iestāžu apvienības Rīgas Porcelāna muzejam šādus transporta pakalpojumus:
- transportējis izstādes "Latvijas laikmetīgā keramika" eksponātus 2015. gada 28.oktobrī no Rīgas Porcelāna muzeja, Rīgā, Latvijā uz galeriju „Outdoors Expo" un Viļņas Mākslas akadēmiju Viļņa, Lietuva un 2015. gada 1. decembrī atpakaļ no Viļņas Lietuvā uz Rīgu, Latviju.
- transportējis starptautiskās ceļojošās izstādes *No baroka lidz mūsdienām. Eiropas kultūra un dzīvesveids keramikā*. kas notiek Eiropas Savienībasprogrammas „Radošā Eiropa" apakšprogrammas „Kultūra" projekta ‘’Keramikaun tās dimensijas" ietvaros, eksponātus un izstādes iekārtojuma inventāru 2017.gada 30. martā no Igaunijas Lietišķās mākslas un dizaina muzeja Tallinā, Igaunijā uz izstāžu zāli "Rīgas mākslas telpa" Rīga, Latvija.Transporta pakalpojumos ietilpa arī iekraušanas un izkraušanas darbi. Krava saturēja nacionālā muzeja krājuma priekšmetus un vērtīgus mūsdienu mākslas darbus, kas izgatavotino porcelāna un citiem keramiskajiem materiāliem. Krava transportēšanas laikā tika nostiprināta, respektējot to, ka pārvadājamie priekšmeti ir vērtīgi un trausli. Sniegtie pakalpojumi tika veikti kvalitatīvi, rūpīgi un atbildīgi, precīzi iek|aujoties atrunātajā laika grafikā.

- Rīgas porcelāna muzejs

AVECTOR - Image content

Pateicamies SIA „AVECTOR" darbiniekiem par atbildīgu un operatīvu darbu, laipnu servisu un precizitāti. Ar Jums vienmēr prieks strādāt!

- ERA ESTHETIC

We cooperate with Avector for 2 years. For all this time there have been no complaints about the quality of their work. All orders were made on time and efficiently, for which many thanks to them. We hope for further cooperation.

- KID-MAN

LBMFA

PATEICĪBASIA "AVECTOR" Kolektīvampar lielo atbalstu un izcilo sadarbību Jāņa Anmaņa gleznu izstades "Gaismas ceļš", veltītas Latvijas 100 gadu jubilejai, veidošanā Rīgas Centrāltirgus Gastronomijas paviljonā 2018.gada 17. - 28. februārī

- LBMFA

SIA " AVECTOR", saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu palīdzēja televīzijas šova "X faktors" filmēšanas paviljona montāžas un demontāžas procesā. Šajā projektā darbi tika veikti saskaņā ar pasūtītāja prasībām un normatīvajiem aktiem, piesaistītie darbinieki bija atsaucīgi un nodrošināja nepieciešamo komunikāciju. SIA "AVECTOR" darbu veica labā kvalitātē un noteiktajos termiņos. Šo sadarbību vērtējam ļoti augstu un arī turpmāk izmantosim SIA "AVECTOR" piedāvāto servisu.

- AM BALTICS

AVECTOR - Image content

Latvijas Mākslas akadēmija ( turpmāk - LMA) 2019.gada 6.septembrī noslēdza līgumu Nr.2019-14 ar SIA "AVECTOR” par smagu priekšmetu pārvietošanas un kraušanas pakalpojumiem. SIA "AVECTOR" uzņēmuma darbiniekukomanda uzmanīgi un operatīvi veica radiatora pārvietošanu ar svaru 540kg no 3. stāva uz pagalmu, iekārtas ar svaru 680kg no 3. stāva uz pagalmu un 720 kg no pagrabstāva uz pagalmu, kā arī akmens skulptūru ar svaru 160kg.Darbu paveica kartīgi, kvalitatīvi ar speciālo aprīkojumu un savu spēku.Darbinieku komanda ir pozitīva, strādā ļoti uzmanīgi. Labprāt sadarbosimies ar Jums arī turpmāk.

- Latvijas Mākslas Akadēmija

AVECTOR - Image content

"STOLI SUMMIT" pasākuma ietvaros bija nepieciešamība nogādāt uz trešo stāvu bāra leti, kura sastāvēja no piecām lielām un smagām daļām.SIA "AVECTOR" darbinieki operatīvi un kvalitatīvi veica mums nepieciešamos darbus, iepriekš atbraucot uzņēmuma vadībai, novērtējot situāciju. Lielākā no bāra letes daļām bija ap 200kg un virs 3,5m.Darbinieki apbrīnojami spēcīgi un akurāti veica darbu, nesabojājot ne pašu leti nedz arī telpas pa kurām lete tika pārvietota. Kā arī bāra lete tika samontēta.

- Shine Event

AVECTOR - Image content

AS "RĪGAS SILTUMS" 2018.gada 6.novembrī noslēdza līgumu ar SIA"CRC" par A0 formāta multifunkcionālās biroja iekārtas piegādi AS "RĪGAS SILTUMS".SIA "CRC", veicot multifunkcionālās biroja iekārtas piegādi, izraudzījās SIA"AVECTOR" pārvadāšanas pakalpojumus, ņemot vērā viņu pieredzi iekārtu pārvietošanā un garantētās 100% materiālās atbildības dēļ.AS "RĪGAS SILTUMS" ir apmierināta ar pārvadātāja - SIA "AVECTOR" veiktā darba augsto kvalitāti 278 kg smagas biroja iekārtas pārnešanā no garāžas uz ofisa telpām 3.stāvā, darbs veikts ātri un profesionāli.Atsauksme izsniegta pēc pieprasījuma.

- Rīgas Siltums

Par sadarbību ar AVECTOR SIAASV Vēstniecība kopš 2022.gada izmanto SIA VECTOR sniegtos mantu/kravu pārvietošanas pakalpojumus, nodrošinot mēbe|u un ASV diplomātu personīgo mantu iepakošanu un parvadāšanu.Mantu un kravu pārvietošanas pakalpoiumi vienmēr tikuši izpildīti labā kvalitātē, ar rūpību un precizitāti, nodrošinot konfidencialitāti un diskrētu attieksmi.SIA AVECTOR darbinieki vienmēr ir saprotoši un pretimnākoši attiecibā uzAS vēstniecības prasībām par drošības noteikumu ievērošanu darbu veikšanas laikā, kā arī atsaucīgi uz ASV vēstniecības steidzamo darbu izpildi. Komunikācija ar SIA AVECTOR darbiniekiem līdz šim vienmēr noritējusi ļoti veiksmīgi.

- Amērikas Vēstniecība

AVECTOR - Image content

Hertz Latvia vārdā mēs vēlamies izteikt pateicību AVECTOR par izcilo darbu, pārceļot mūsu biroju. VECTOR komanda demonstrēja augstu profesionalitātes līmeni, rūpīgi demontējot un iepakojot mēbeles, pēc tam saudzīgi transportējot un uzstādot visu atbilstoši mūsu plānam. Viņu uzmanība detaļām un laipnība darba izpildes laikā bija visaugstākajā līmenī. Katrs pārcelšanās posms tika veikts efektīvi un bez kavēšanās. Mēs īpaši novērtējam viņu rūpību, saglabājot mūsu īpašumu. Pateicoties AVECTOR, pārcelšanās noritēja gludi un bez stresa. Mēs droši iesakām VECTOR pakalpojumus tiem, kas meklē uzticamu partneri biroja pārcelšanās jomā.

- HERTZ

Leave your contact information

and we'll calculate the cost of your move

Check - Elements Webflow Library

Thank you

Thanks for reaching out. We will get back to you soon.
Oops! Something went wrong when submitting the form.
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy policy for more information.
X
Thank you! Your application has been received!
X
Oops! Something went wrong when submitting the form.
X
Avector logo
Team Avector
We usually respond
within a few hours
close icon
Team Avector
Hello!
How can we help you today?
small whatsapp logo
Start Whatsapp chat